ReciklaŽne kanteprikaži / sakrij
Veličine i dimenzijeprikaži / sakrij


Opcije prikaži / sakrij
pepeljara P Nosač 3-dijelne providne vreće Poklopci s piktogramimaPražnjenje prikaži / sakrij
otvaranjem krovaMontaža prikaži / sakrij
Samostojeća

Pričvršćena vijcimaTubo SECURITYprikaži / sakrij

Veličine i dimenzijeprikaži / sakrij

Opcije prikaži / sakrij
pepeljara P Nosač 3-dijelne providne vreće Poklopci s piktogramimaPražnjenje prikaži / sakrij
otvaranjem krova + izvlačenje providne vrećeMontaža prikaži / sakrij
Samostojeća

Pričvršćena vijcima